Møllens historie

Allerede i 1853 forelå der en ansøgning fra møllersvend Rasmus Peter Rasmussen i Haderslev om at bygge en vindmølle på Sillerup Mark. Hverken denne mølle eller møller H.I. Staals tilladelse fra 1857 til at flytte sin vindmølle fra Taarning til Sillerup blev ført ud i livet. Først i 1859, da Laue Enevoldsen i Haderslev fik tilladelse til at opføre en vindmølle, kom møllen på Sillerup Mark ved vejen fra Sillerup til Ørby op at stå.


Enevoldsen havde kun møllen et lille års tid og efter et par ejerskifter kom den i 1863 i Heinrich Wilhelm Freeses besiddelse. Freese stammede fra Nortorf i Holsten, og hans slægt har siddet på møllen i fire generationer. Fjerde generation, Thomas Freese, født i 1927 og død i 1983, var søn af møller Heinrich Wilhelm Freese, der står på omgangen til højre på billedet fra ca. 1914, og som i 1917 overtog møllen efter sin far Christian Friedrich Freese, der står foran møllen.