Start

Sillerup Mølle

Sillerup Mølle er muret op i mursten helt op til hatten i modsætning til de fleste andre vindmøller på Haderslev egnen. Den stod tidligere ukalket over rundgangen, men blev i en årrække kalket også her, indtil omgangen blev så forfalden, at den ikke længere kunne bruges. Den ene af møllevingerne blev nedtaget i 1932, mens den anden brugtes helt til 1964. Den måtte dog nedtages af sikkerhedsmæssige grunde i begyndelsen af 80’erne.

I 1927 blev der installeret en ca. 24 hk diesel motor. Til den blev der bygget en lille tilbygning. Motoren er stadig funktionsdygtig, men den er nu afløst som drivkraft af elektricitet.

Møllen er ottekantet, men rund indvendig og den har 5 ½ loft. Møllen har fire store kværne: lille kværn, store kværn, motorkværn og fransk kværn. Den franske kværn har sit navn efter den meget hårde franske natursten, som kværnen er udstyret med.

I møllen er også en boghvedekværn. 1985 stiftedes Den Selvejende Institution Sillerup Mølle, som i 1994 kunne afslutte et stort frivilligt arbejde med opsætning af et sæt nye vinger.

Et par gange om året bages der i ovnen i ovnhuset nær møllen. Ovnen bliver tændt ca. 12 timer før bagningen skal begynde, og vil så have en temperatur på ca. 280o.

Varmen kan holde sig i ca. 12 timer, men er naturligvis faldende, da der ikke kan ske nogen indfyring i bage perioden. Ovnens bundflade er ca. 3 m2, dvs. et areal så stort, at ca. 120 franskbrød medgår for at dække det.

Allerede i 1853 forelå der en ansøgning fra møllesvend Rasmus Peter Rasmussen i Haderslev om at bygge en vindmølle på Sillerup Mark. Hverken denne mølle eller møller H.I.Staals tilladelse fra 1857 til at flytte sin vindmølle fra Taarning til Sillerup blev ført ud i livet. Først i 1859, da Laue Enevoldsen i Haderslev fik tilladelse til at opføre en vindmølle, kom møllen på Sillerup Mark ved vejen fra Sillerup til Ørby op at stå.

Enevoldsen havde kun møllen et lille års tid og efter et pat ejerskifter kom den i 1863 i Heinrich Wilhelm Freeses besiddelse. Freese stammede fra Nortorf i Holsten, og hans slægt har siddet på møllen i fire generationer. Fjerde generation, Thomas Freese, født i 1927 og død i 1983, var søn af møller Heinrich Wilhelm Freese, der står på omgangen til højre på billedet fra ca. 1914, og som i 1917 overtog møllen efter sin far Christian Friedrich Freese, der står foran møllen.

Sillerup Mølle er i dag den eneste vindmølle på Haderslev egnen, der endnu er bevaret og i stand til at male korn.

Dansk Møller forening


Sillerup Mølle fik nye vinger i 2015

Vingereparation 2021Dansk mølledag 2021


Se mere om Sillerup Mølle:

https://www.campaya.dk/aktiviteter-oplevelser-soenderjylland.a