Møllens arkitektur

Sillerup Mølle er muret op i mursten helt op til hatten i modsætning til de fleste andre vindmøller på Haderslev egnen. Den stod tidligere ukalket over rundgangen, men blev i en årrække kalket også her, indtil omgangen blev så forfalden, at den ikke længere kunne bruges. Den ene af møllevingerne blev nedtaget i 1932, mens den anden brugtes helt til 1964. Den måtte dog nedtages af sikkerhedsmæssige grunde i begyndelsen af 80’erne.


I 1927 blev der installeret en ca. 24 hk diesel motor. Til den blev der bygget en lille tilbygning. Motoren er stadig funktionsdygtig, men den er nu afløst som drivkraft af elektricitet.


Møllen er ottekantet, men rund indvendig og den har 5 ½ loft. Møllen har fire store kværne: lille kværn, store kværn, motorkværn og fransk kværn. Den franske kværn har sit navn efter den meget hårde franske natursten, som kværnen er udstyret med. I møllen er også en boghvedekværn. 


I 1985 stiftedes Den Selvejende Institution Sillerup Mølle, som i 1994 kunne afslutte et stort frivilligt arbejde med opsætning af et sæt nye vinger.


Sillerup Mølle er i dag den eneste vindmølle på Haderslev egnen, der endnu er bevaret og i stand til at male korn.